Et uforutsigbart budsjett for ung frivillighet

Siste nyttIDA06 October 2016

Etter en lovende tid med både frivillighetserklæringen og fritidserklæringen som snakker varmt om viktigheten av frivilligheten og deres rolle med barn og unge var det skuffende å lese statsbudsjettet i dag sier leder i Juba, Ida Braaten.

Barne- og likestillingsdepartementet skriver at gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom er blant deres hovedmål. I fritidserklæringa står det skrevet at alle barn, uavhengig av økonomisk og sosial status skal kunne delta i en organisert fritidsaktivitet. Frivilligheten innenfor både idrett og kulturvirksomhet er viktig for dette, men det gjenspeiles ikke i budsjettallene.

Vi i Juba støtter også opp om LNUs utsagn om at budsjettet er ambisjonsløst for den unge frivilligheten. Grunnstøtten og momskompensasjonen henger etter i forhold til kroneveksten og det gjør budsjettene stadig trangere. I tillegg går vi enda mer usikre tider i møte når Frifond-ordningen nå skal fullfinansieres gjennom overskuddet til Norsk Tipping. Frivilligheten trenger forutsigbarhet, ikke mer usikkerhet.

På rusfeltet er det et gledelig løft, men dessverre i feil ende. Det er et godt budsjett for behandling, og et dårlig for forebyggingen. Når vi vet at det lønner seg å forebygge er det rart at det ikke brukes mer penger og ressurser på dette.

Nå begynner jobben med å rette opp i skjevheten og vi står sterkt sammen med både resten av frivilligheten og rusfeltet avslutter Braaten.