Innstilling til Juba-styret 2017-2019

Siste nyttIDA25 August 2017

Valgkomiteens innstilling er klar! Her representert ved Ida og Stine. Valgkomiteen er ferdig med sin innstilling til nytt Jubastyre  i perioden 2017-2019.

Her følger en kort presentasjon av kandidatene:

 

Leder                        Ida Braaten (gjenvalg)                         Oslo
Ida har vært leder i Juba siden 2015 og har også vikariert som daglig leder fra sommer 2016 til sommer 2017.  De siste to årene er mange nye prosjekter satt i gang og de neste to årene er målet at disse skal utvikles videre.

 

Nestleder                Katrine Engen (gjenvalg)                   Biri
Katrine er sjef for ett av våre største lag, Juba Redalen. I tillegg til å ha vært med å bygge opp Juba Redalen har hun vært lenge i styret. Hun er utdannet lærer og er i kraft av det også rådgiver for våre prosjekter i skolen.

 

Styremedlem        Stine Nathalie Bergsmark (gjenvalg)        Snertingdal / Lørenskog
Stine har vært medlem i Juba siden 2001 og kjenner godt til lagsdriften og forskjellige aktivitetskonsepter. I jubastyret har hun vist seg som en kreativ person som tar de løse ideene til et nytt nivå.

 

Styremedlem        Ole Hans Styrmo Fjellvang (gjenvalg)      Undrumsdal
Ole Hans holder orden på Vestfold krets og har en arbeidskapasitet av dimensjoner! Han holder også orden på teknikken i Juba både med tanke på lagring og styring av den. Ole Hans vet imponerende mye om mye!

 

Styremedlem        Thomas Kristiansen (ny)                    Bergen
Thomas har hatt mesteparten av engasjementet sitt i Juba Hordaland. Han har erfaring fra Hordaland Barne- og ungdomsråd og er en kreativ fyr med store planer for fremtiden.

 

Styremedlem        Gjertrud Fludal (ny)                             Oslo
Gjertrud har vært engasjert i Juba lenge og har vært representant i Jubastyret tidligere. Etter en periode med mer Juvente-engasjement er hun nå tilbake i Jubastyret.  Gjertrud er en organisator som blant annet kan mye om leir-arrangering og søknader.

 

Styremedlem        Ole Martin Ringdal Oldervik (ny)   Trondheim
Ole Martin har vært i organisasjonsfamilien hele livet og kjenner alle ledd. Blant annet har han vært leder i IOGT region midt og leder hyttestyret til Lyngbråten. Han er en initiativtaker med mange gode ideer!

 

Styremedlem        Thomas d’Maar Wessel (ny)              Oslo/Alta
Thomas er tidligere nestleder i Juvente og er en mann som finner praktiske løsninger på det aller meste. Han er i gang med siste året på barnevernspedagog-studiet som vi håper gir Jubastyret ny kunnskap og nye perspektiver.

 

Styremedlem        Åslaug Vaksdal Husby (ny)                Askim
Åslaug har vært aktiv i Juba lenge og kjenner mange i Juba-familien. Hun er utdannet førskolelærer, jobber i barnehage og har dermed med seg mye kunnskap om de yngre barna og hva de liker å gjøre.